Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

February 25 2014

eirene
Ktoś chyba dzisiaj straci pracę w telewizji... ;)
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa viamefir mefir
eirene
8371 ac85
Reposted fromyochimu yochimu viaLelja Lelja
0634 be4a 500

showslow:

Jae Liu WubaoCosmic Girl.

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamefir mefir
Deeply in love | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viamefir mefir
Deeply in love | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viamefir mefir
eirene
Lexie Grey: Wszyscy przechodzimy przez żałobę, ale u każdego wygląda ona inaczej.
Mark Sloan: Nie tylko śmierć wywołuje żałobę. To również życie, strata, zmiana.
Alex: I kiedy zastanawiamy się, dlaczego musi być tak beznadziejnie, musi tak bardzo boleć. Trzeba pamiętać, że wszystko może się nagle odmienić.
Izzie: Właśnie tak pozostajesz wśród żywych. Kiedy boli tak bardzo, że nie możesz oddychać, dzięki temu żyjesz.
Derek: Pamiętając ten jeden dzień, jakoś… niemożliwie… nie będziesz już tak czuć, nie będzie tak bardzo boleć.
Miranda: Żałoba przychodzi do każdego w swoim czasie, na swój własny sposób.
Owen: Najlepsze, co możemy zrobić, co ktokolwiek może zrobić, to zdobyć się na szczerość.
Meredith : Najbardziej kijową rzeczą, najgorszą częścią żałoby jest to, że nie można jej kontrolować.
Arizona Robbins: Najlepsze, co możemy zrobić, to przyjąć ją, kiedy przyjdzie.
Callie Tores: I odpuścić, kiedy będziemy gotowi.
Meredith: Najgorszym momentem jest minuta, w której wydaje ci się, że masz to za sobą… wtedy wszystko zaczyna się od nowa.
Cristina: I ciągle, bez przerwy zabiera ci to oddech.
Meredith: Jest 5 etapów żałoby. U każdego przebiega inaczej, ale zawsze jest ich 5.
Alex: Zaprzeczenie.
Derek: Gniew.
Miranda: Targowanie się.
Lexie: Depresja.
Richard: Akceptacja
— Grey's Anatomy
Reposted fromgive--me--love give--me--love viamefir mefir
eirene
3617 63d0 500
Reposted fromdudik dudik viamefir mefir
eirene
Czasami kobieta musi być bezduszną jedzą, żeby dać sobie radę w życiu, ale wierzcie mi, bycie jędzą to też ciężka praca.
— Stephen King - Dolores Caliborne
Reposted frompokolorowana pokolorowana viamefir mefir

February 22 2014

eirene
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viablu blu
eirene
2920 d2dc
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viablu blu
eirene
5994 0a85
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaullshit ullshit
2105 37a6
Reposted fromamatore amatore viaabove above
3763 6a7b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaskins skins
eirene
Szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego co Ci nie służy, co Cię nie rozwija i co nie daje Ci szczęścia.
Reposted fromborn2die born2die viamrautyna mrautyna
eirene
5610 aba7
ass
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
4743 437e 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaLelja Lelja
eirene
5925 c61a 500
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
eirene
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia
— Sławomir Mrożek
Reposted fromswojszlak swojszlak viabutterfly94 butterfly94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl